آدرسهای خانه مدیتیتور ایران:

www.meditatorhouse.com

www.meditator.ir

www.awakeningnow.in

 

وبلاگ خانه مدیتیتور     http://r-meditation.blogfa.com

خانه مدیتیتور در فیس بوک     www.facebook.com/iranmeditation

انجمن خانه مدیتیتور     www.awakeningnow.in/forum